Szukaj...

Regulamin korzystania z lodowiska (COVID-19)

 

 

 

 

                      Regulamin korzystania z lodowiska w MCSL w Giżycku 

                                                        (na okres pandemii koronawirusa)

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2021r. 

Postanowienia ogólne

1. Klientów zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi lodowiska,

2. Zarządcą obiektu jest MOSiR w Giżycku,  

3. MCSL udostępniane będzie jedynie w godzinach określonych w grafiku wejść,

4. Korzystający z obiektu (wchodząc i wychodząc) zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając
z ogólnodostępnego płynu do dezynfekcji,

5. W razie naruszenia powyższego regulaminu, zasad dystansu społecznego  oraz pozostałych obostrzeń związanych 
z pandemią COVID 19, zarządca ma prawo usunąć korzystającego z terenu obiektu,

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

·         w strefie: wejście/kasy/szatnie/toalety:

  1. Zakaz korzystania z lodowiska osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
  2. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa; osoby nie stosujące się do tego obostrzenia nie będą
    obsługiwane,
  3. W MCSL obowiązuje zachowanie dystansu społecznego: 1,5 - metrowej odległości pomiędzy odwiedzającymi,
  4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba,
  5. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z sanitariatów/toalet. Ze względów sanitarnych/ochrony epidemiologicznej obowiązuje czasowy zakaz korzystania z pryszniców,
  6. Miejsca w szatni wyznaczane są przez obsługę lodowiska. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z tego miejsca,
  7. Jedynym miejscem udostępnionym dla oczekujących (np. opiekunów dzieci),  jest tzw. „kawiarenka”. Obowiązuje tam również konieczność zakrywania nosa i ust oraz zachowanie wymaganego dystansu społecznego. Maksymalną liczbę przebywających tam osób określono na 10,
  • w strefie: tafla lodowiska/hala lodowa

1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie ważnego biletu wstępu,

2. Na tafli/w hali lodowiska jednorazowo może przebywać grupa licząca maksymalnie 60 osób. Zajęcia te odbywają się bez udziału publiczności/osób towarzyszących,

3. Uczestnikami zajęć są grupy sportowe oraz osoby indywidualne. Korzystanie z lodowiska odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem zajęć,

4. W czasie zajęć na lodzie nie ma obowiązku noszenia maseczki ochronnej,

5. W bandach mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć,

6. Pomoce do nauki jazdy: tzw. Miśki/Pingwiny wydaje obsługa lodowiska na wniosek uczestnika. Korzystający z niej nie może jej przekazywać innej osobie,

7. Osoby postronne (np.: opiekunowie dzieci), nie mogą przebywać w okolicy tafli/w boksach/na trybunach obiektu,

8. Czas pobytu  w obiekcie należy ograniczyć do minimum; do niezbędnych czynności koniecznych  do skorzystania
z oferty lodowiska. Przedłużanie pobytu w budynku nie jest możliwe.


Podstawa prawna: 
                 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. U. poz. 2177), zmieniające
                   rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
                   w związku z wystąpieniem stanu epidemii

                 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia
                   określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
                           oraz 
                 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie
                   w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
                   z wystąpieniem stanu
 epidemii

Opracował: Roman Chomicz (grudzień'2021)

Jesteś tutaj