Szukaj...

Regulamin korzystania z lodowiska

  1. Lodowisko jest obiektem Gminy Miejskiej Giżycko administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
  2. Lodowisko jest czynne codziennie;- od poniedziałku do piątku; w godzinach 8.00-22.00 (w tym; w godzinach 8.00-14.00- w ramach zajęć z W.F. z lodowiska korzystają szkoły, w godz. 16.00- 22.00  klienci indywidualni ).
  3. W weekendy, dni wolne od pracy, ferie - lodowisko jest dostępne dla klientów indywidualnych od 10.00-22.00.
  4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
  5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet, który należy zachować do kontroli.
  6. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
  7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 150 osób, a w hali lodowiska do 300.
  8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
  9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.
  10. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
  11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
  12. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
 • Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska. Zakaz ten nie dotyczy zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.; jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw,
  • wprowadzania zwierząt,
  • chodzenia na łyżwach po holach i terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 1. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 2. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych
 3. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 4. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
Jesteś tutaj