Cennik 2022

Opublikowano: czwartek, 21, kwiecień 2022 00:26

Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 21 kwietnia 2022r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytego lodowiska
w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej Jadwigi w Giżycku

§ 1

Ustalam stawki opłat za korzystanie z lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych obowiązujące od 21 kwietnia 2022r.:

Klienci indywidualni

Stawki podstawowe*

BILET (normalny/godz.)                                                              –          12,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                  –            8,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                    –            5,00zł

Karnet miesięczny indywidualny– normalny (10 wejść)     –          90,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                   –          60,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                    –   9,00zł/para/godz.

Ostrzenie łyżew                                                                           –         15,00zł para

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./                             –        400,00zł
/poza okresem wakacyjnym    

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./                              –        500,00zł
/okres wakacyjny/ferie w całym okresie ferii szkolnych/
/przerwy świąteczne            

 

Posiadacze Giżyckiej Karty Mieszkańca**

BILET (normalny/godz.)                                                             –            7,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                 –            5,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                    –            4,00zł

Karnet miesięczny – normalny (10 wejść)                             –         60,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                 –          40,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                   –     7,00zł/para/godz.

 

Honorowi Dawcy Krwi***

BILET (godz.)                                                                                –          5,00zł                

 

* 1. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach  wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – za okazaniem legitymacji  lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie,

2. Karnety miesięczne wyłącznie dla klientów indywidualnych, kasowane przy każdorazowym wejściu,

** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Mieszkańca. Uprawnieni winni okazać  kartę przy zakupie biletu i/lub każdorazowo przy kasowaniu karnetu,

***  Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i dowodu tożsamości.