Szukaj...

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku

Regulamin korzystania z lodowiska (COVID-19)

 

 

 

 

                      Regulamin korzystania z lodowiska w MCSL w Giżycku 

                                                        (na okres pandemii koronawirusa)

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2021r. 

Postanowienia ogólne

1. Klientów zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi lodowiska,

2. Zarządcą obiektu jest MOSiR w Giżycku,  

3. MCSL udostępniane będzie jedynie w godzinach określonych w grafiku wejść,

4. Korzystający z obiektu (wchodząc i wychodząc) zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając
z ogólnodostępnego płynu do dezynfekcji,

5. W razie naruszenia powyższego regulaminu, zasad dystansu społecznego  oraz pozostałych obostrzeń związanych 
z pandemią COVID 19, zarządca ma prawo usunąć korzystającego z terenu obiektu,

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

·         w strefie: wejście/kasy/szatnie/toalety:

  1. Zakaz korzystania z lodowiska osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
  2. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa; osoby nie stosujące się do tego obostrzenia nie będą
    obsługiwane,
  3. W MCSL obowiązuje zachowanie dystansu społecznego: 1,5 - metrowej odległości pomiędzy odwiedzającymi,
  4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba,
  5. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z sanitariatów/toalet. Ze względów sanitarnych/ochrony epidemiologicznej obowiązuje czasowy zakaz korzystania z pryszniców,
  6. Miejsca w szatni wyznaczane są przez obsługę lodowiska. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z tego miejsca,
  7. Jedynym miejscem udostępnionym dla oczekujących (np. opiekunów dzieci),  jest tzw. „kawiarenka”. Obowiązuje tam również konieczność zakrywania nosa i ust oraz zachowanie wymaganego dystansu społecznego. Maksymalną liczbę przebywających tam osób określono na 10,
  • w strefie: tafla lodowiska/hala lodowa

1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie ważnego biletu wstępu,

2. Na tafli/w hali lodowiska jednorazowo może przebywać grupa licząca maksymalnie 60 osób. Zajęcia te odbywają się bez udziału publiczności/osób towarzyszących,

3. Uczestnikami zajęć są grupy sportowe oraz osoby indywidualne. Korzystanie z lodowiska odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem zajęć,

4. W czasie zajęć na lodzie nie ma obowiązku noszenia maseczki ochronnej,

5. W bandach mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć,

6. Pomoce do nauki jazdy: tzw. Miśki/Pingwiny wydaje obsługa lodowiska na wniosek uczestnika. Korzystający z niej nie może jej przekazywać innej osobie,

7. Osoby postronne (np.: opiekunowie dzieci), nie mogą przebywać w okolicy tafli/w boksach/na trybunach obiektu,

8. Czas pobytu  w obiekcie należy ograniczyć do minimum; do niezbędnych czynności koniecznych  do skorzystania
z oferty lodowiska. Przedłużanie pobytu w budynku nie jest możliwe.


Podstawa prawna: 
                 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. U. poz. 2177), zmieniające
                   rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
                   w związku z wystąpieniem stanu epidemii

                 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia
                   określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
                           oraz 
                 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie
                   w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
                   z wystąpieniem stanu
 epidemii

Opracował: Roman Chomicz (grudzień'2021)

Przetwarzanie danych osobowych

Cennik 2021

Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 28 marca 2018

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytego lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ulicy
                       Królowej Jadwigi w Giżycku

§ 1

Ustalam stawki opłat za korzystanie z lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych obowiązujące od 1 września 2018r.:

Klienci indywidualni

Stawki podstawowe*

BILET (normalny/godz.)                                                              –          9,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                  –          6,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                     –          4,00zł

Karnet miesięczny indywidualny– normalny (10 wejść)         –          70,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                       –          45,00zł

Bilet grupowy – (dla min. 10 osób)                                                  –          6,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                        –     7,00zł/para/godz.

Ostrzenie łyżew                                                                                  –      10,00zł para

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./poza okresem wakacyjnym    –          300,00zł

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./okres wakacyjny/ferie             –          400,00zł

 

 

Posiadacze Giżyckiej Karty Mieszkańca**

BILET (normalny/godz.)                                                              –          5,50zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                  –          3,50zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                     –          2,50zł

Karnet miesięczny – normalny (10 wejść)                                   –          45,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                       –          30,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                         –          5,00zł/para/godz.

 

Posiadacze Giżyckiej Karty Dużej Rodziny***

BILET (normalny/godz.)                                                                –          3,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                    –          2,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                             –          3,00zł/para/godz.

 

Honorowi Dawcy Krwi****

BILET (normalny/godz.)                                                                –          3,00zł                

BILET (ulgowy/godz.)                                                                    –          2,00zł

* 1. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach  wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – za okazaniem legitymacji  lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie,

2. Karnety miesięczne wyłącznie dla klientów indywidualnych, kasowane przy każdorazowym wejściu,

** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Mieszkańca. Uprawnieni winni okazać  kartę przy zakupie biletu i/lub każdorazowo przy kasowaniu karnetu,

*** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnieni winni okazać  kartę przy zakupie biletu,

**** Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i dowodu tożsamości.

Kamera On-Line - obraz na płytę lodowiska

UWAGA! Obiekt jest monitorowany! Dodatkowo relacja z płyty lodowiska jest transmitowana na żywo, na stronie internetowej MCSL

 

Drogi Użytkowniku,

Jeżeli ktoś zauważył Cię na obrazie podczas emisji streamingu z kamery lub wykonał zdjęcie z Twoim wizerunkiem i zapisał je na dysku lub innym nośniku nie oznacza to, że Twoje dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Twojej zgody. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz motywem preambuły nr 51, przekaz wideo jest daną osobową tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

W przypadku braku przetwarzania danych biometrycznych specjalnymi metodami technicznymi, Twoje dane są danymi anonimowymi. Zasady ochrony danych nie mają więc zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, która może znaleźć się
w kadrze prezentowanego z lodowiska obrazu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja w zadawalającym stopniu pozwoli Państwu zrozumieć obecny stan prawny jaki nakłada na nas ustawodawca krajowy i Unijny.

Kierownictwo MOSiR w Giżycku

Jesteś tutaj