Szukaj...

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku

Ferie zimowe: 20 - 26 stycznia 2020 - pierwszy tydzień

Uwaga! 1. Szczegółowe informacje o zajęciach dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w zakładce: Aktualności.   
               2. 
Prosimy o bieżące śledzenie rozkładu wejść. W trakcie tygodnia grafik może ulec drobnym korektom!  
 
   
               

                          FERIE 2020 - I-szy tydzień: 20 stycznia - 26 stycznia

Lp.

Dzień
tygodnia

Poniedziałek 
20 stycznia

 Wtorek 
21 stycznia

Środa 
22 stycznia

  Czwartek 
2stycznia   

 Piątek
24 stycznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzień
tygodnia

W E E K E N D

Godzina

 Godzina

Sobota
25 stycznia

Niedziela 
26 stycznia

1.

8.009.00

Ślizgawka
– "kto rano wstaje"
- ferie z MOSiR-em

Ślizgawka 
– "kto rano wstaje"
- ferie z MOSiR-em

Ślizgawka 
– "kto rano wstaje"
- ferie z MOSiR-em

Ślizgawka 
– "kto rano wstaje"
- ferie z MOSiR-em

Ślizgawka 
– "kto rano wstaje"
- ferie z MOSiR-em

2.

9.15–10.15

Burmistrz Giżycka zaprasza
- Szkoła Podstawowa

Burmistrz Giżycka zaprasza
- Szkoła Podstawowa

Burmistrz Giżycka zaprasza
- Szkoła Podstawowa

Burmistrz Giżycka zaprasza
- Szkoła Podstawowa

 Burmistrz Giżycka zaprasza
- Szkoła Podstawowa

3.

10.30–11.30

Burmistrz Giżycka zaprasza
 - Szkoły: Podstawowe
 i Średnie

Burmistrz Giżycka zaprasza
 - Szkoły: Podstawowe
 i Średnie

Burmistrz Giżycka zaprasza
 - Szkoły: Podstawowe
 i Średnie

Burmistrz Giżycka zaprasza
 - Szkoły: Podstawowe
 i Średnie

 Burmistrz Giżycka zaprasza
 - Szkoły: Podstawowe
 i Średnie
8.30-9.30

 
Short Track

Łyżwy długie

4.

11.45–12.45

Hokej MOSiR

Rezerwacja

Rezerwacja 

Rezerwacja

ślizgawka 9.30–10.30 

Akademia 
Łyżwiarska gr.2

Rodzina na lodzie

5.

13.00–14.00

Hokej MOSiR 

ślizgawka

ślizgawka

Rezerwacja

ślizgawka

10.45–11.45 

Nauka jazdy
- dzieci do 10 lat 

ślizgawka

12.00–13.00 

Akademia
Łyżwiarska gr.1

ślizgawka 

6.

14.15–15.15

Short Track

Short Track 

Short Track

Short Track

Short Track 13.15–14.15    

ślizgawka

ślizgawka

7.

15.30–16.30

Short Track

Short Track 

Short Track

Short Track

 ślizgawka
14.30–15.30 

   ślizgawka    

ślizgawka 

8.

16.45–17.45

ślizgawka

Panczeny MOSiR

Panczeny MOSiR

ślizgawka

ślizgawka 15.45–16.45 

ślizgawka 

 Short Track

9.

18.00–19.00

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

Hokej
MOSiR

 ślizgawka 17.00–18.00 

ślizgawka

 ślizgawka 

10.

19.15–20.15

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

Hokej
MOSiR

 ślizgawka 18.15–19.15

ślizgawka

 ślizgawka 

11.

20.30–21.30

HOKEJ

ślizgawka

Łyżwy długie

HOKEJ

  ślizgawka 

19.30–20.30 

ślizgawka

 ślizgawka 
        20.4021.40         
Short Track   ślizgawka  

 (Opracował: Roman Chomicz - obwiązuje od 20 stycznia 2020) 

                 Ewentualne pytania prosimy kierować dzwoniąc na numer: 798 112 337 

Przetwarzanie danych osobowych

Cennik 2018/2019

Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 28 marca 2018

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytego lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ulicy
                       Królowej Jadwigi w Giżycku

§ 1

Ustalam stawki opłat za korzystanie z lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych obowiązujące od 1 września 2018r.:

Klienci indywidualni

Stawki podstawowe*

BILET (normalny/godz.)                                                              –          9,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                  –          6,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                     –          4,00zł

Karnet miesięczny indywidualny– normalny (10 wejść)         –          70,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                       –          45,00zł

Bilet grupowy – (dla min. 10 osób)                                                  –          6,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                        –     7,00zł/para/godz.

Ostrzenie łyżew                                                                                  –      8,00/10,00zł para

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./poza okresem wakacyjnym    –          300,00zł

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./okres wakacyjny/ferie             –          400,00zł

 

 

Posiadacze Giżyckiej Karty Mieszkańca**

BILET (normalny/godz.)                                                              –          5,50zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                  –          3,50zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                     –          2,50zł

Karnet miesięczny – normalny (10 wejść)                                   –          45,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                       –          30,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                         –          5,00zł/para/godz.

 

Posiadacze Giżyckiej Karty Dużej Rodziny***

BILET (normalny/godz.)                                                                –          3,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                    –          2,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                             –          3,00zł/para/godz.

 

Honorowi Dawcy Krwi****

BILET (normalny/godz.)                                                                –          3,00zł                

BILET (ulgowy/godz.)                                                                    –          2,00zł

* 1. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach  wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – za okazaniem legitymacji  lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie,

2. Karnety miesięczne wyłącznie dla klientów indywidualnych, kasowane przy każdorazowym wejściu,

** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Mieszkańca. Uprawnieni winni okazać  kartę przy zakupie biletu i/lub każdorazowo przy kasowaniu karnetu,

*** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnieni winni okazać  kartę przy zakupie biletu,

**** Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i dowodu tożsamości.

Kamera On-Line - obraz na płytę lodowiska

UWAGA! Obiekt jest monitorowany! Dodatkowo relacja z płyty lodowiska jest transmitowana na żywo, na stronie internetowej MCSL

 

Drogi Użytkowniku,

Jeżeli ktoś zauważył Cię na obrazie podczas emisji streamingu z kamery lub wykonał zdjęcie z Twoim wizerunkiem i zapisał je na dysku lub innym nośniku nie oznacza to, że Twoje dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Twojej zgody. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz motywem preambuły nr 51, przekaz wideo jest daną osobową tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

W przypadku braku przetwarzania danych biometrycznych specjalnymi metodami technicznymi, Twoje dane są danymi anonimowymi. Zasady ochrony danych nie mają więc zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, która może znaleźć się
w kadrze prezentowanego z lodowiska obrazu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja w zadawalającym stopniu pozwoli Państwu zrozumieć obecny stan prawny jaki nakłada na nas ustawodawca krajowy i Unijny.

Kierownictwo MOSiR w Giżycku

Jesteś tutaj