Szukaj...

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku

Przerwa technologiczna na lodowisku MOSiR

UWAGA!

Szanowni Państwo,

 od soboty, 1 kwietnia rozpoczęła się tegoroczna przerwa technologiczno-serwisowa

                                     Z tej racji lodowisko jest NIECZYNNE!

 

           Działalność zostanie wznowiona pod koniec lipca br. 

 

Szczegółowe informacje o wznowieniu działalności zostaną podane w późniejszym terminie! 

 

 

 

 

Rozkład wejść 20 - 26 marca 2023

Rozkład wejść na przyszły tydzień: 27-31 marca znajduje się na stronie Aktualności

Uwaga! W tygodniu grafik wejść może ulec drobnym korektom. Rozkład na naszej stronie jest na bieżąco aktualizowany

               Rozkład zajęć na lodowisko w dniach: 20 - 26 marca 2023        

*ślizgawka - wejście biletowane dla łyżwiarzy indywidualnych

Lp.

Dzień tygodnia

Poniedziałek 
20 III

 Wtorek 21 III

Środa 
22 III

Czwartek
23 III

Piątek
24 II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  E  E  K  E  N  D

Godzina

Godziny
wejść 
Sb./Ndz.

Sobota 
25 marca

Niedziela
26 marca

1.

8.00–9.00 

SZKOŁA

SZKOŁA

 SZKOŁA

7.45-8.45
ślizgawka

SZKOŁA

2.

9.30-10.30 ślizgawka*  SZKOŁA
SZKOŁA
  SZKOŁA SZKOŁA

8.30-9.30

7.30-8.30 
Short Track

 Łyżwy długie

 

3.

11.00-12.00

SZKOŁA

SZKOŁA 
SZKOŁA

SZKOŁA

SZKOŁA
 9.45-10.45 Akademia
łyżwiarska B.
doskonalenie jazdy 
Rodzina
na lodzie

4.

12.30-13.30

SZKOŁA

ślizgawka

SZKOŁA ślizgawka

ślizgawka

 11.00-12.00 

Nauka jazdy
(dzieci do 10 lat)
Rezerwacja

 12.15-13.15

Akademia
łyżwiarska A
Rezerwacja

 5.

14.00–15.00

SZKOŁA

 ślizgawka 

 ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

13.30–14.30 ślizgawka
Rezerwacja

6.

15.30–16.30

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

14.45-15.45

Rezerwacja
ślizgawka

7.

16.45–17.45

Łyżwy
długie

Panczeny MOSiR

Panczeny MOSiR

Panczeny MOSiR

Short Track

16.15–17.15

Rezerwacja ślizgawka

8.

18.00–19.00

Hokej
MOSiR

 Short
Track

Short Track

Hokej
MOSiR

Short Track 

17.45–18.45

ślizgawka ślizgawka 

9.

19.15–20.15

Hokej
MOSiR

Short
Track

ślizgawka

Hokej
MOSiR

Rezerwacja 

19.00–20.00

Rezerwacja


ślizgawka

10.

20.30–21.30

Hokej

ślizgawka 

Łyżwy długie

Hokej

Rezerwacja 20.15–21.15


Rezerwacja


ślizgawka

Opracował: Roman Chomicz - obowiązuje: od  20 marca 2023    *ślizgawka - wejście biletowane dla łyżwiarzy indywidualnych 
Ewentualne pytania prosimy kierować dzwoniąc na numer: 798 112 337 

Cennik 2023

Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 3 marca 2023r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytego lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej
Jadwigi w Giżycku

§ 1

Ustalam stawki opłat za korzystanie z lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych obowiązujące od 6 marca 2023r.:

Klienci indywidualni

Stawki podstawowe*

BILET (normalny/godz.)                                                              –          15,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                  –            10,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                     –            5,00zł

Karnet miesięczny indywidualny– normalny (10 wejść)          –          90,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                     –          60,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                     –     10,00zł/para/godz.

Ostrzenie łyżew                                                                             –         15,00zł para

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./                            –        450,00zł
/poza okresem wakacyjnym    

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./                            –        600,00zł
/okres wakacyjny/ferie w całym okresie ferii szkolnych/
/przerwy świąteczne     

Skarpetki jednorazowe - sprzedaż                                                  1,00zł/para

 

Posiadacze Giżyckiej Karty Mieszkańca**

BILET (normalny/godz.)                                                            –            8,50zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                –            6,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                   –            4,00zł

Karnet miesięczny – normalny (10 wejść)                               –          65,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                   –          45,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                   –     7,00zł/para/godz.

 

Honorowi Dawcy Krwi***

BILET (godz.)                                                                               –          5,00zł                

 

* 1. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach  wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – za okazaniem legitymacji  lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie,

2. Karnety miesięczne wyłącznie dla klientów indywidualnych, kasowane przy każdorazowym wejściu,

** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Mieszkańca. Uprawnieni winni okazać  kartę przy zakupie biletu i/lub każdorazowo przy kasowaniu karnetu,

***  Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i dowodu tożsamości.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.lodowiskogizycko.pl/

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lodowiska w Giżycku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-08.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Mały kontrast w niektórych elementach strony,.
 • W niektórych opisach zastosowana zbyt mała czcionka.
 • Brak alternatywnych opisów zdjęć zawartych na stronach.
 • Niektóre linki znajdujące się na stronach są uszkodzone - brak stron do których się odwołują.
 • Brak jednoznacznej identyfikacji linków - kolor, podkreślenie.
 • Strona zawiera błędy znaczników, które powodują, że czytniki ekranu przeoczają zawartość.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strona stworzona przed wejściem Ustawy w życie.
 • Strona w trakcie przebudowy.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-05.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jędrzej Godlewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 429 27 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

  Adres

  • woj. warmińsko - mazurskie
  • ul. Królowej Jadwigi 7d
  • 11-500 Giżycko

  Parking

  • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Parking jest bezpłatny.

  Wejście do budynku

  • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
  • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

  Ciągi pionowe

  • Możesz skorzystać z windy.
  • Winda

   • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
   • Winda znajduje się w budynku

  Łazienka

  • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 

Aplikacje mobilne

brak

 

Dodatkowe informacje

brak

Jesteś tutaj