Szukaj...

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku

RODO-2021

Rozkład wejść 9 -15 listopada 2020

Uwaga! Prosimy o bieżące śledzenie rozkładu wejść. W trakcie tygodnia grafik może ulec korektom!    

                         Rozkład zajęć w MCSL: 9- 15 października 2020

Lp.

Dzień tygodnia

Poniedziałek 
9 XI

 Wtorek
10 X

Środa 
11 XI

Czwartek 
12 XI

Piątek 
13 XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  E  E  K  E  N  D

Godzina

Godziny
wejść 
Sb./

Sobota 
14 listopada

Niedziela
15 listopada

0.

8.00

nieczynne

nieczynne

nieczynne

nieczynne

nieczynne

0.

– - - 

nieczynne

nieczynne

nieczynne

REZERWACJA

REZERWACJA

8.30-9.30

Short Track

Łyżwy długie

0.

12.00–13.00

nieczynne

nieczynne

REZERWACJA

nieczynne

nieczynne

10.00-11.00

REZERWACJA

REZERWACJA

0.

14.00

nieczynne

nieczynne

nieczynne

nieczynne

nieczynne

11.30–12.30

 ślizgawka

ślizgawka

13.00–14.00

Akademia łyżw.A

ślizgawka

1.

14.00–15.00

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

14.30–15.30

REZERWACJA

REZERWACJA

2.

15.30–16.30

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

REZERWACJA

REZERWACJA

3.

16.45–17.45

Łyżwy długie

Panczeny 
MOSiR

ślizgawka

Panczeny MOSiR

REZERWACJA

16.00-17.00

REZERWACJA

REZERWACJA

4.

18.00–19.00

Hokej MOSiR

Short track

ślizgawka

hokej
MOSiR

Short track

17.30–18.30

ślizgawka

ślizgawka

5.

19.15–20.15

Hokej MOSiR

Short track

REZERWACJA

hokej 
MOSiR

Short track

19.00–20.00

REZERWACJA

ślizgawka

6.

20.30–21.30

hokej

ślizgawka 

REZERWACJA

hokej 

ślizgawka

20.3021.30

REZERWACJA

ślizgawka

 (Opracował: Roman Chomicz - obowiązuje od 9 listopada 2020)    ślizgawka* - wejście dla publiczności

                 Ewentualne pytania prosimy kierować dzwoniąc na numer: 798 112 337 

ZMIANA - Rozkład wejść od wtorku, 27 października - 1 listopada 2020 (4)

Uwaga!  1. NOWE GODZINY WEJŚĆ NA LODOWISKO!
            
 2. Rozkład wejść na przyszły tydzień (2 - 8 listopada) w zakładce: Strona główna, 
             3. Zajęcia dla dzieci/nabór do sekcji łyżwiarskich MOSiR - patrz zakładka: Aktualności, 
             4. Prosimy o bieżące śledzenie rozkładu wejść. W trakcie tygodnia grafik może ulec korektom! 
  

                                      Rozkład zajęć na lodowisko w dniach: 26  - 1 listopada 2020

Lp.

Dzień tygodnia

Poniedziałek 
26 X

 Wtorek
27 X

Środa 
28 X

Czwartek
29 X

Piątek
30 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  E  E  K  E  N  D

Godzina

Godziny
wejść 
Sb./N 
NOWE
godz.
wejść!

Sobota 
31 października

Niedziela
1 listopada

0.

 

8.00–14.00

 

ślizgawka

NIECZYNNE

 NIECZYNNE

NIECZYNNE

NIECZYNNE

ślizgawka

NIECZYNNE

NIECZYNNE

NIECZYNNE

NIECZYNNE

ślizgawka

NIECZYNNE NIECZYNNE NIECZYNNE

NIECZYNNE

8.30-9.30

ślizgawka

NIECZYNNE

ślizgawka

NIECZYNNE NIECZYNNE

NIECZYNNE

NIECZYNNE

10.00–11.00

Akademia łyżw.B
doskonalenie jazdy

ślizgawka

NIECZYNNE

NIECZYNNE

NIECZYNNE

NIECZYNNE

11.30–12.30

Nauka jazdy
(dzieci do 10lat)

13.00–14.00

Akademia
łyżwiarska A

1.

14.00–15.00

ślizgawka

 ślizgawka

 ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

2.

15.30–16.30

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

14.30–15.30

ślizgawka

3.

16.45–17.45

Łyżwy
długie

Panczeny MOSiR

Panczeny MOSiR

ślizgawka

ślizgawka

16.00-17.00

ślizgawka

4.

18.00–19.00

hokej
MOSiR

Short
Tra
ck

Short
Track

Hokej
MOSiR

ślizgawka 

17.30–18.30

ślizgawka

5.

19.15–20.15

hokej
MOSiR

Short
Tra
ck

 ślizgawka

Hokej
MOSiR

ślizgawka 

19.00–20.00

ślizgawka

6.

20.30–21.30

Hokej

ślizgawka 

Łyżwy długie

Hokej

ślizgawka

20.30–21.30

ślizgawka

 (Opracował: Roman Chomicz - obowiązuje: od  wtorku, 27 października 2020)   *ślizgawka - wejście dla publiczności

                 Ewentualne pytania prosimy kierować dzwoniąc na numer: 798 112 337 

ślizgawka

Zajęcia czasowo zostały wstrzymane!!! Regulamin korzystania z lodowiska (COVID-19)

Uwaga! Zajęcia czasowo zostały wstrzymane!!! (Do odwołania)  

 

 

 


                      Regulamin korzystania z lodowiska w MCSL w Giżycku
                                        

(na okres pandemii koronawirusa)

 

Postanowienia ogólne

1. Klientów zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi lodowiska,

2. Zarządcą obiektu jest MOSiR w Giżycku,  

3. MCSL udostępniane będzie jedynie w godzinach określonych w grafiku wejść,

4. Korzystający z obiektu (wchodząc i wychodząc) zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając
z ogólnodostępnego płynu do dezynfekcji,

5. W razie naruszenia powyższego regulaminu, zasad dystansu społecznego  oraz pozostałych obostrzeń związanych 
z pandemią COVID 19, zarządca ma prawo usunąć korzystającego z terenu obiektu,

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

·         w strefie: wejście/kasy/szatnie/toalety:

  1. Zakaz korzystania z lodowiska osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
  2. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;
  3. W MCSL obowiązuje zachowanie dystansu społecznego: 1,5 - metrowej odległości pomiędzy odwiedzającymi,
  4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba,
  5. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z sanitariatów/toalet. Ze względów sanitarnych/ochrony epidemiologicznej obowiązuje czasowy zakaz korzystania z pryszniców,
  6. Miejsca w szatni wyznaczane są przez obsługę lodowiska. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z tego miejsca,
  7. Jedynym miejscem udostępnionym dla oczekujących (np. opiekunów dzieci),  jest tzw. „kawiarenka”. Obowiązuje tam również konieczność zakrywania nosa i ust oraz zachowanie wymaganego dystansu społecznego. Maksymalną liczbę przebywających tam osób określono na 10,
  • w strefie: tafla lodowiska/hala lodowa

1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie ważnego biletu wstępu,

2. Na tafli/w hali lodowiska jednorazowo może przebywać grupa licząca maksymalnie 50 osób. Zajęcia te odbywają się bez udziału publiczności/osób towarzyszących,

3. Uczestnikami zajęć są grupy sportowe oraz osoby indywidualne. Korzystanie z lodowiska odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem zajęć,

4. W czasie zajęć na lodzie nie ma obowiązku noszenia maseczki ochronnej,

5. W bandach mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć,

6. Pomoce do nauki jazdy: tzw. Miśki/Pingwiny wydaje obsługa lodowiska na wniosek uczestnika. Korzystający z niej nie może jej przekazywać innej osobie,

7. Osoby postronne (np.: opiekunowie dzieci), nie mogą przebywać w okolicy tafli/w boksach/na trybunach obiektu,

8. Czas pobytu  w obiekcie należy ograniczyć do minimum; do niezbędnych czynności koniecznych  do skorzystania
z oferty lodowiska. Przedłużanie pobytu w budynku nie jest możliwe.


Podstawa prawna: 
                 - 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia
                   określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
                           oraz 
                 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie
                   w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
                   z wystąpieniem stanu
 epidemii

Opracował: Roman Chomicz (marzec'2021)

Jesteś tutaj