Szukaj...

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku

Ferie zimowe 2023: 23 - 29 stycznia - pierwszy tydzień

Rozkład wejść na drugi tydzień (30 I - 5 II), znajduje się w zakładce: Aktualności
Uwaga! 1. Szczegółowe informacje o zajęciach dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych na Stronie Głównej,
             2. Prosimy o bieżące śledzenie rozkładu wejść. W trakcie tygodnia grafik może ulec drobnym korektom!         

                                     Ewentualne pytania prosimy kierować dzwoniąc na numer: 798 112 337 
* ślizgawka - wejście biletowane dla indywidualnych łyżwiarzy            

                          FERIE 2023 - I-szy tydzień: 23 - 29 stycznia       

Lp.

Dzień
tygodnia

Poniedziałek 
23 stycznia

 Wtorek 
24 stycznia

Środa 
25 stycznia

  Czwartek 
26 stycznia  

 Piątek
27 stycznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  E  E  K  E  N  D

Godzina

Godzina    

Sobota
28 stycznia

Niedziela 
29 stycznia

1.

8.009.00

Ferie z MOSiR-em–"Kto rano wstaje..." 
dzieci starsze/
/młodzież
wstęp wolny

Ferie z MOSiR-em– "Kto rano wstaje..." 
dzieci starsze/
/młodzież
wstęp wolny

Ferie z MOSiR-em– "Kto rano wstaje..." 
dzieci starsze/
/młodzież
wstęp wolny

Ferie z MOSiR-em– "Kto rano wstaje..." 
dzieci starsze/
/młodzież
wstęp wolny

Ferie z MOSiR-em– "Kto rano wstaje..." 
dzieci starsze/
/młodzież
wstęp wolny

2.

9.15–10.15     

Ferie z MOSiR-em - Łyżwiarz doskonały
-
dzieci młodsze
(wstęp wolny)

Ferie z MOSiR-em - Łyżwiarz doskonały
dzieci młodsze
(wstęp wolny)

Ferie z MOSiR-em - Łyżwiarz doskonały
dzieci młodsze
(wstęp wolny)

Ferie z MOSiR-em - Łyżwiarz doskonały
dzieci młodsze
(wstęp wolny)

Ferie z MOSiR-em - Łyżwiarz doskonały
dzieci młodsze
(wstęp wolny)

3.

10.30–11.30 

Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja

ślizgawka* 8.30-9.30

 Rezerwacja

Łyżwy długie

4.

12.00–13.00

ślizgawka

Rezerwacja

Rezerwacja 

ślizgawka

Rezerwacja 10.00–11.00 

 ślizgawka 

ślizgawka

5.

13.30–14.30

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

Rezerwacja

Rezerwacja

11.30–12.30 

 ślizgawka 

ślizgawka

 13.00–14.00 

 ślizgawka

ślizgawka 

6.

15.00–16.00

Rezerwacja

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka 14.30–15.30 

ślizgawka

ślizgawka

7.

16.30–17.30

ślizgawka

ślizgawka 

ślizgawka

ślizgawka

 ślizgawka
16.00–17.00 

 ślizgawka    

ślizgawka

8.

18.00–19.00

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

9.

19.30–20.30

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

ślizgawka

 ślizgawka

 17.30–18.30

ślizgawka

 ślizgawka 

 19.00–20.00

ślizgawka 

ślizgawka

10.

20.45–21.45

ślizgawka

ślizgawka

Łyżwy długie

ślizgawka

 ślizgawka 

20.30–21.30   ślizgawka  ślizgawka 

 (Opracował: Roman Chomicz - obwiązuje od 23 stycznia 2023) 

                 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.lodowiskogizycko.pl/

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lodowiska w Giżycku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-08.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Mały kontrast w niektórych elementach strony,.
 • W niektórych opisach zastosowana zbyt mała czcionka.
 • Brak alternatywnych opisów zdjęć zawartych na stronach.
 • Niektóre linki znajdujące się na stronach są uszkodzone - brak stron do których się odwołują.
 • Brak jednoznacznej identyfikacji linków - kolor, podkreślenie.
 • Strona zawiera błędy znaczników, które powodują, że czytniki ekranu przeoczają zawartość.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strona stworzona przed wejściem Ustawy w życie.
 • Strona w trakcie przebudowy.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-05.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jędrzej Godlewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 429 27 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

  Adres

  • woj. warmińsko - mazurskie
  • ul. Królowej Jadwigi 7d
  • 11-500 Giżycko

  Parking

  • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Parking jest bezpłatny.

  Wejście do budynku

  • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
  • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

  Ciągi pionowe

  • Możesz skorzystać z windy.
  • Winda

   • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
   • Winda znajduje się w budynku

  Łazienka

  • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 

Aplikacje mobilne

brak

 

Dodatkowe informacje

brak

Cennik 2022

Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 21 kwietnia 2022r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytego lodowiska
w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej Jadwigi w Giżycku

§ 1

Ustalam stawki opłat za korzystanie z lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych obowiązujące od 21 kwietnia 2022r.:

Klienci indywidualni

Stawki podstawowe*

BILET (normalny/godz.)                                                              –          12,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                  –            8,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                    –            5,00zł

Karnet miesięczny indywidualny– normalny (10 wejść)     –          90,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                   –          60,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                    –   9,00zł/para/godz.

Ostrzenie łyżew                                                                           –         15,00zł para

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./                             –        400,00zł
/poza okresem wakacyjnym    

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./                              –        500,00zł
/okres wakacyjny/ferie w całym okresie ferii szkolnych/
/przerwy świąteczne            

 

Posiadacze Giżyckiej Karty Mieszkańca**

BILET (normalny/godz.)                                                             –            7,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                 –            5,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                    –            4,00zł

Karnet miesięczny – normalny (10 wejść)                             –         60,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                 –          40,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                   –     7,00zł/para/godz.

 

Honorowi Dawcy Krwi***

BILET (godz.)                                                                                –          5,00zł                

 

* 1. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach  wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – za okazaniem legitymacji  lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie,

2. Karnety miesięczne wyłącznie dla klientów indywidualnych, kasowane przy każdorazowym wejściu,

** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Mieszkańca. Uprawnieni winni okazać  kartę przy zakupie biletu i/lub każdorazowo przy kasowaniu karnetu,

***  Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i dowodu tożsamości.

RODO-2021

Jesteś tutaj