Szukaj...

Cennik 2017/2018

Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 12 maja 2017

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytego lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej Jadwigi w Giżycku

§ 1

Ustalam stawki opłat za korzystanie z lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych:

 

L.p.

Rodzaj usługi

KORZYSTANIE Z LODOWISKA

Opłata brutto
1

Bilet jednorazowego wstępu normalny - 60 min.

6 zł

2 Bilet jednorazowego wstępu ulgowy* - 60 min. 4 zł
3 Abonament miesięczny normalny 10 wejść 48 zł
4 Abonament miesięczny ulgowy* 10 wejść 32 zł
5 Bilet grupowy - 10 osób i więcej - 60 min. 5 zł/os.
6 Dzieci do lat 7 3 zł
7 Posiadacze Giżyckiej Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do 50% zniżek za korzystanie z lodowiska w pkt. 1, 2, 3 i 4 oraz do zniżki za usługi dodatkowe w pkt. 1
8 Honorowi Dawcy Krwi** uprawnieni są do 50% zniżki za korzystanie z lodowiska w pkt. 1 i 2     
9 Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./poza okresem wakacyjnym 300 zł
 9a Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min. /okres wakacyjny 400 zł 
9b

Rezerwacja całej płyty lodowej po godz. 1600 jeden raz w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

10% zniżki (270zł)

9c

Rezerwacja całej płyty lodowej po godz. 1600 dwa razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

20% zniżki (240zł)

9d

Rezerwacja całej płyty lodowej po godz. 1600 trzy razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

30% zniżki (210zł)

9e

Rezerwacja całej płyty lodowej po godz. 1600 cztery razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

40% zniżki (180zł)

10

Kluby sportowe, stowarzyszenia, UKS korzystające na podstawie zawartych umów 1 raz w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

50% ceny podstawowej  (150 zł)

 

L.p. USŁUGI DODATKOWE Opłata brutto 
1 Wypożyczenie łyżew - 60 min.***  6 zł / para
2 Ostrzenie łyżew własnych 8-10 zł/para
3 Sprzedaż skarpetek jednorazowych 1 zł

 

* Bilety ulgowe przysługują dzieciom do lat 7 oraz osobom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym - za okazaniem legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

** Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i dowodu osobistego

***  Liczba łyżew ograniczona.

Jesteś tutaj