Szukaj...

Przed sezonem 2

Co nowego nas czeka w sezonie 2016/2017?       

 

Zmiany na lodowisku w sezonie 2016/2017:

1. Wprowadzono zmiany w sprzedaży karnetów (nowe druki na dziesięć wejść; cena jednostka wejścia  została zachowana z zeszłego sezonu)

       Karnet miesięczny  10-cio wejściowy, w cenie:
         - karnet  normalny   –          48 zł
         - karnet ulgowy*     –          32 zł

 

2. Dla posiadaczy Giżyckiej Karty Dużej Rodziny wprowadzono (oprócz zniżkowych biletów), również karnety miesięczne**

            Karnet normalny (10 wejść)        –          24 zł
            Karnet ulgowy (10 wejść)           –          16 zł    

         Pozostałe zniżki bz

 

3. Wprowadzono bilet zniżkowy dla Honorowych  Dawców  Krwi***

            BILET (normalny/godz.)              –          3 zł
            BILET (ulgowy/godz.)                 –          2 zł

 

* Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – za okazaniem legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie

** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnieni winni okazać kartę przy zakupie biletu/karnetu
i każdorazowo przy kasowaniu abonamentu miesięcznego

*** Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i
     dowodu tożsamości

Pozostałe stawki znajdziecie Państwo w zakładce Cennik

Jesteś tutaj