Szukaj...

Przed sezonem 2

Co nowego nas czeka w sezonie 2016/2017?       

 

Zmiany na lodowisku w sezonie 2016/2017:

1. Wprowadzono zmiany w sprzedaży karnetów (nowe druki na dziesięć wejść; cena jednostka wejścia  została zachowana z zeszłego sezonu)

       Karnet miesięczny  10-cio wejściowy, w cenie:
         - karnet  normalny   –          48 zł
         - karnet ulgowy*     –          32 zł

 

2. Dla posiadaczy Giżyckiej Karty Dużej Rodziny wprowadzono (oprócz zniżkowych biletów), również karnety miesięczne**

            Karnet normalny (10 wejść)        –          24 zł
            Karnet ulgowy (10 wejść)           –          16 zł    

         Pozostałe zniżki bz

UWAGA! Ważne!
Dotychczasowe karnety na 25 wejść (jeśli jeszcze Państwo takowe posiadają) zachowują swoją ważność do końca września. Po tym czasie będą obowiązywały wyłącznie nowe druki!

 

3. Wprowadzono bilet zniżkowy dla Honorowych  Dawców  Krwi***

            BILET (normalny/godz.)              –          3 zł
            BILET (ulgowy/godz.)                 –          2 zł

 

* Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – za okazaniem legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie

** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnieni winni okazać kartę przy zakupie biletu/karnetu
i każdorazowo przy kasowaniu abonamentu miesięcznego

*** Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie legitymacji HDK i dowodu tożsamości

Pozostałe stawki znajdziecie Państwo w zakładce Cennik

Jesteś tutaj