Szukaj...

Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku

Rozkład wejść: luty/marzec 2018

             Rozkład zajęć w MCSL:  26 lutego - 4 marca 2018r. 

Lp.

Dzień tygodnia

Poniedziałek 
26.II 

 Wtorek
27.II

Środa 
28.II

Czwartek
1.III

Piątek
2.III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  E  E  K  E  N  D

Godzina

Godziny
wejść 
Sb./

Sobota 
3.III

Niedziela
4.III

1.

8.009.00

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Szkoła

 Szkoła 

2.

9.00–10.00

  Szkoła 

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Szkoła

3.

10.00–11.00

Szkoła

Szkoła 

Szkoła

Szkoła 

Szkoła 

8.30-9.30

short track 

łyżwy długie

4.

11.00–12.00

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Szkoła 

9.45–10.45

Nauka jazdy 
- dzieci (do 10 lat)

Rodzina na lodzie

5.

12.00–13.00

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Szkoła

10.45–11.45   

Akademia
łyżwiarska gr.1

ślizgawka

6.

13.00–14.00

Szkoła

Szkoła

Szkoła

ślizgawka

Szkoła

12.00–13.00

Akademia 
łyżwiarska gr.2 

ślizgawka

7.

14.00–15.00

Szkoła

ślizgawka

Szkoła

Szkoła

Szkoła

13.15–14.15

Rezerwacja 

ślizgawka

8.

15.30–16.30

ślizgawka

short track

ślizgawka

short track

ślizgawka

14.30–15.30

ślizgawka

ślizgawka

9.

16.45–17.45

łyżwy długie

short track

ślizgawka  

short track

ślizgawka

15.45-16.45

ślizgawka

ślizgawka

10.

18.00–19.00

hokej
MOSiR

Panczeny 
MOSiR

Panczeny 
MOSiR 

hokej
MOSiR

Panczeny MOSiR

17.00–18.00

ślizgawka

ślizgawka

11.

19.15–20.15

hokej 
MOSiR

ślizgawka

ślizgawka 

hokej 
MOSiR

ślizgawka

18.15–19.15

ślizgawka

ślizgawka

12.

20.30–21.30

hokej MASTERS

ślizgawka 

łyżwy długie

hokej MASTERS

ślizgawka

19.30–20.30

ślizgawka

ślizgawka

20.4021.40 ślizgawka ślizgawka

 (Opracował: Roman Chomicz - obowiązuje: od 26 lutego 2018) 

                 Ewentualne pytania prosimy kierować dzwoniąc na numer: 798 112 337 

Kamera On-Line - obraz na płytę lodowiska

Cennik 2017/2018

Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 12 maja 2017

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytego lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej Jadwigi w Giżycku

§ 1

Ustalam stawki opłat za korzystanie z lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych:

 

L.p.

Rodzaj usługi

KORZYSTANIE Z LODOWISKA

Opłata brutto
1

Bilet jednorazowego wstępu normalny - 60 min.

6 zł

2 Bilet jednorazowego wstępu ulgowy* - 60 min. 4 zł
3 Abonament miesięczny normalny 10 wejść 48 zł
4 Abonament miesięczny ulgowy* 10 wejść 32 zł
5 Bilet grupowy - 10 osób i więcej - 60 min. 5 zł/os.
6 Dzieci do lat 7 3 zł
7 Posiadacze Giżyckiej Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do 50% zniżek za korzystanie z lodowiska w pkt. 1, 2, 3 i 4 oraz do zniżki za usługi dodatkowe w pkt. 1
8 Honorowi Dawcy Krwi** uprawnieni są do 50% zniżki za korzystanie z lodowiska w pkt. 1 i 2     
9 Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./poza okresem wakacyjnym 300 zł
 9a Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min. /okres wakacyjny 400 zł 
9b

Rezerwacja całej płyty lodowej po godz. 1600 jeden raz w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

10% zniżki (270zł)

9c

Rezerwacja całej płyty lodowej po godz. 1600 dwa razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

20% zniżki (240zł)

9d

Rezerwacja całej płyty lodowej po godz. 1600 trzy razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

30% zniżki (210zł)

9e

Rezerwacja całej płyty lodowej po godz. 1600 cztery razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

40% zniżki (180zł)

10

Kluby sportowe, stowarzyszenia, UKS korzystające na podstawie zawartych umów 1 raz w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy

50% ceny podstawowej  (150 zł)

 

L.p. USŁUGI DODATKOWE Opłata brutto 
1 Wypożyczenie łyżew - 60 min.***  6 zł / para
2 Ostrzenie łyżew własnych 8-10 zł/para
3 Sprzedaż skarpetek jednorazowych 1 zł

 

* Bilety ulgowe przysługują dzieciom do lat 7 oraz osobom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym - za okazaniem legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

** Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i dowodu osobistego

***  Liczba łyżew ograniczona.

„RODZINA NA LODZIE 2018” - każda niedziela, godz. 9.45

MOSiR w Giżycku zaprasza rodziny (rodziców/opiekunów z dziećmi) chcących wspólnie spędzić czas wolny, na godzinę jazdy na łyżwach.
Akcja „Rodzina na lodzie” odbywać się będzie cyklicznie w każdą niedzielę, w MCSL - na lodowisku MOSiR, w godz. 9.45-10.45 

Każdemu z uczestników akcji (członkowi rodziny) przysługuje zniżka w opłacie, wg obowiązujących stawek wstępu na lodowisko.

Miejsce: MCSL w Giżycku – lodowisko MOSiR, ul. Królowej Jadwigi 7d

Serdecznie zapraszamy!

Jesteś tutaj